18.1.2011

29.01.2011 16:18

Zápis ze schůze výboru Občanského sdružení

„Za rozvoj Konské“   ze dne 18. 1. 2010  

 

 

 

 

Projednávalo se:

- program Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“ na rok 2011

- různé

 

1.      Turnaj ve stolním tenise

Dne 26. 2. 2011 proběhne v tělocvičně turnaj ve stolním tenise.

Hlavním organizátorem je p. Kulla Milan.

Ceny, diplomy a poháry do turnaje zajistí p. Konderla David.

Startovné bude ve výši 50 Kč.

Ceny a poháry se nakoupí do 1 000 Kč.   

 

2.      Zájezd do Źywce po stopách Habsburků

Dne 21. 5. 2011 se uskuteční zájezd do Polska – Źywce, který navazuje na vlastivědnou vycházku „Po stopách Habsburků“.

Hlavním organizátorem je MUDr. Karzel Tadeáš.

Program zájezdu: -     Odjezd z Konské (aut. st.) v 8.00 hod.

-         V 9.30 – 10.00 hod. příjezd na zámek Pszczyna, který se nachází za Bielskem. Kdo nebude mít zájem jít na zámek, může si prohlédnout náměstí a staré město, které je před zámkem.

-         V 12.30 – 13.00 hod. příjezd do pivovaru Źywiec, kde se bude konat prohlídka muzea pivovaru, která trvá asi 50 minut.

-         Po prohlídce bude následovat oběd v restauraci přímo v pivovaru

-          Prohlídka parku se zámkem, kde žije poslední kněžna Marie Krystyna Habsburská (ze Žywiecké větve) s možností navštívit městské muzeum

-         Zastávka na Ochodzite v Koniakowie s možností občerstvení

-         návrat domů ve večerních hodinách

 

Vstupné do muzea pivovaru v Źywcu bude uhrazeno Občanským sdružením.

 

3.      Dožínky

Projednávala se aktivní účast na letošních dožínkách v Puńcowě – bude projednáno na některé z dalších schůzí OS.

 

4.      VI. ročník turnaje v malé kopané a „Den Konské“

Dne 17. 9. 2011 se budou konat dvě významné akce OS „Za rozvoj Konské“, a to

VI. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár OS „ Za rozvoj Konské“ a „Den Konské“.

Hlavním organizátorem kopané je p. Konderla David, který se postará o celou sportovní část jako příprava hřiště, pozvání mužstva z Puńcowa a dalších týmů a také rozhodčí atd.

Hlavním organizátorem „Dne Konské“ je p. Sikora Zdeněk.

Startovné bude ve výši 500 Kč za celý tým a bude muset být uhrazeno předem. Všichni členové výboru byli pověřeni získat sponzory.

 

5.      Večer „Tři králový“

Poslední akcí bude večer „Tři králový“, který bude spojen s členskou schůzí a uskuteční se 7. 1. 2012.

 

6.      Výbor požádá p. Lukáše Kullu o účast na tvorbě webových stránek spolu s Ing. Adamem Walachem.

 

7.      MUDr Karzel  zařídil nákup plazmové televize Samsung v hodnotě 15.398 Kč a ta již byla nainstalována v klubovně.

 

8.      18. 2. 2011 v 19.00 v klubovně proběhne členská schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“ za účelem upřesnění organizace akcí OS, zvláště první akce ve stolním tenise.

 

 

 

 

Kontakty na členy výboru:

 p. Karzel Tadeáš – tel. 603 868 314, email - karzel@seznam.cz

 p. Sobelová Alena – tel. 737 255 971, email - ajasobe@seznam.cz

 p. Kulla Milan – tel. 723 125 165

 p. Sikora Zdeněk – tel. 603 854 992

 p. Konderla David – tel. 608 904 476, email – kon.da@seznam.cz

 p. Konderlová Dominika – tel. 776 558 405, email –   dominika.konderlova@seznam.cz

 

 

 

                                                          

 

 

                            

Prezenční listina – viz. příloha 5 členů

Zápis provedla: Konderlová Dominika

Zápis potvrdil:  Tadeáš Karzel

—————

Zpět