8.1.2011

29.01.2011 16:14

Zápis ze schůze Občanského sdružení

„Za rozvoj Konské“   ze dne 8. 1. 2010

 

Program schůze:

- soutěž o nejlepší cukroví

- hodnocení občanského sdružení

- program sdružení na rok 2011

- volba nového vedení výboru na 2leté volební období

 

  Dne 8.1.2011 se uskutečnil večer „Tří králů“, který se už stává dobrou tradicí, kde se sejdou

sousedé a známí, aby si do nového roku popřáli mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Proběhla také už se dá říci tradice soutěže o nejlepší cukroví, hodnotil se jak vzhled, tak

hlavně chuť.

1. místo – Šmatlavová Jana

2. místo – Konderlová Ilona

3. místo – Nieslaniková

Všem ještě jednou srdečně gratulujeme, za jejich snahu a trpělivost při pečení,výherkyně byly odměněny věcnými dary do domácnosti.

 

   Druhým bodem schůze bylo vyhodnocení činnosti sdružení za období 5 let. Byly vzpomenuty včechny akce, které sdružení zorganizovalo,

- „Večer Tří králů“ – druhý ročník

- turnaje ve stolním tenise, které se konají každý rok

- turnaje v malé kopané, které se konají každý rok

- „Papučový bál“, který se uskutečnil 13.2.2010

- velká akce, která začala vlastivědnou vycházkou po „ Po stopách Habsburků“ do Kojkovic a

   Polského Těšína, pak pokračovala zájezdem do Vídně ve dnech 1. a 2. 5. 2010 a vyustí   jednodenním zájezdem do Polska za poslední žijící kněžnou z roku Habsburků Marii Krystyny.

- za našimi hranicemi v obci Puncov se každý rok konají dožinky, kterých jsme se zúčastnili  

  jako hosté, ale také jsme zde, jako obec měli zastoupení v podobě stánku s našimi specialitami, jako  jsou guláš, ražničí, ale také jsme nabízeli  alkohol.  

- byl poskytnut škole peněžní dar ve výši 5.000,- k 50. výročí školy.

Všem, kteří se podíleli na přípravě, provedení a úklidu akcí, ještě jednou moc děkujeme, že

obětovali svůj volný čas a přiložili ruku k dílu. Děkujeme všem, nejen členům sdružení, ale

všem občanům obce.

 

    Program sdružení pro rok 2011:

- proběhne turnaj ve stolním tenise, datum bude upřesněn

- turnaj v malé kopané, také datum bude upřesněn

- zájezd do Polska za poslední žijící kněžnou z rodu Habsburků

- byl odsouhlasen příspěvek pro mládež obce ve výši 2.100,-, pro startovné a nákup míčů

  „Stanley- Cup“

- byl odsouhlašen nákup plazmové televize do klubovny, cena cca 15.000,-

 

   Poslední, a také nejdůležitější bod schůze bylo volení nového vedení sdružení . Nové vedení

  bylo zvoleno na dobu 2 let.

Do nového vedení sdružení byli navrženi tito kandidáti:

-  Karzel Tadeáš

- Sikora Zdenek

-Konderla David

-Czapla Tadeáš

-Sliž Vladislav

-Kulla Milan

-Sobelová Alena

-Konderlová Dominika

-Kullová Helena

 

Předsedou volební komise byl zvolen p. Molin, jeho pomocníky byli p. Kulla Milan a p. Kružolek. Voleb se zúčastnilo 34 členů, kteří na papír napsali jméno  jednoho, nebo pět jmen kandidátů do vedení sdružení. Vedení sdružení se skládá s 5 členů, jednoho předsedy, 2 místopředsedů a 2 členů.

Po volbách byly sečteny hlasy:

-Karzel  Tadeáš   31 hlasů

-Konderla David              17 hlasů

-Kulla Milan                    17 hlasů

-Sobelová Alena              27 hlasů

-Sikora Zdenek                17 hlasů

-Czapla Tadeáš                13 hlasů

-Sliž Vladislav                 14 hlasů

-Kullová Helena               13 hlasů

-Konderlová Dominika      2 hlasy, byla zvolena novou zapisovatelkou.

 

  Po zveřejnění hlasování bylo vybráno 5 členů:

-Karzel  Tadeáš

-Sikora Zdenek

-Kulla Milan

-Konderla David

-Sobelová Alena

Mezi těmito členy se volil a byl zvolen předseda sdružení, kterým se opětovně stal p.  Karzel Tadeáš. Všichni mu přejí ve funkci mnoho štětí a děkují za to, jak vedl sdružení v posledních 5 letech.

 

 

Prezenční listina – viz: příloha 34 účastníků

Zápis provedl: Sobelová Alena

Zápis potvrdil: MUDr. Karzel Tadeáš

           

—————

Zpět