Zápis ze schůze ze dne 5. 1. 2013

05.01.2013 17:00

Zápis z členské schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“
ze dne 5. 1. 2013 v 17.00 hod – klubovna OS
 

Program schůze:
- soutěž o nejlepší cukroví
- hodnocení občanského sdružení
- volba nového vedení výboru na 2leté volební období


Vánoční cukroví

Jako každý rok, se i letos konala soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Této soutěže se zúčastnilo 6 soutěžících. Na 1. místě se umístila paní Ilona Konderlová, na 2. místě paní Jana Šmatlavová a na 3. místě paní Helena Kullová. O tomto umístění rozhodla pečlivě vybrána tří členná porota.

Hodnocení Občanského sdružení za období 2 let

Pan MUDr. Karzel Tadeáš zhodnotil veškerou činnost OS „Za rozvoj Konské“ za období 2 let. Pan Tadeusz Czapla se ujal zhodnocení sportovní části. Dále pak paní Helena Kullová, jakožto správkyně klubovny, zhodnotila její dosavadní chod. A nakonec paní Alena Sobelová, která měla na starosti pokladnu, uvedla jak si na tom OS „Za rozvoj Konské“ stojí po finanční stránce.

Pan MUDr. Karzel Tadeáš také ještě poslal žádosti na tyto granty:
Náklady na elektřinu
Kultura Konské
Spotovní činnosti
Turnaj ve fotbale a ve stolním tenise
Žádosti na tyto granty již byly odeslány.

Volba nového vedení výboru na 2leté volební období

Poslední, a také nejdůležitější bod schůze bylo volení nového vedení sdružení. Nové vedení bylo zvoleno na dobu 2 let.
Bylo nutné zvolit volební komisi, která se skládala z paní Aleny Sobelové, paní Ilony Konderlové a pana Gustava Kružolka.
Jelikož bylo navrhnuto 6 osob, které ihned souhlasily se vstupem do výboru, nebylo proto nutné žádné zdlouhavé hlasovaní, ale bylo jednomyslně schváleno, že v novém výboru budou působit p. David Konderla
             p. Tadeusz Czapla
             p. Richard Sobel
             pí. Denisa Sobelová
             pí. Dominika Konderlová
             p. Paweł CzaplaMezi těmito členy si výbor sám zvolil předsedu, jímž se stal p. David Konderla, dále si zvolil dva místopředsedy – p. Richard Sobel a pí. Denisa Sobelová, která si zároveň na starosti vzala kulturní část. Člen výboru p. Tadeusz Czapla má na starosti veškerou sportovní činnost OS. Pí. Dominika Konderlová byla zvolena pokladníkem a p. Paweł Czapla zapisovatelem.
Dále také bylo rozhodnuto, že novými správkyněmi klubovny se staly pí. Jana Šmatlavová a pí. Pavlína Skupieňová.
Také byla stanovena revizní komise: Ilona Konderlová, Pawel Czapla a Dominika Konderlová.

Nakonec se nový výbor domluvil na schůzi z výboru OS „Za rozvoj Konské“, která se uskuteční 20. ledna 2013 18.30 v klubovně. Kromě projednání organizace pingpongového turnaje se také bude řešit celkový program sdružení na rok 2013, který bude po schválení vystaven na nástěnce OS.  


    Prezenční listina – viz: příloha 27 členů
    Zápis provedl: Konderlová Dominika
    Zápis potvrdil: MUDr. Karzel Tadeáš
 

—————

Zpět