Zápis z členské schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“, ze dne: 11. 01. 2014 v 17:00 hodin, místo: klubovna Občanského sdružení

28.04.2014 22:50

Zápis z členské schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“, ze dne: 11. 01. 2014 v 17:00 hodin, místo: klubovna Občanského sdružení

 

Program schůze:     1. Shrnutí činnosti o. s. za uplynulý rok.

                                            2. Činnost o. s. v roce 2014.

                                            3. Soutěž o nejlepší vánoční cukroví.

                                            4. Volba nových členů osadního výboru Konská – Osůvky.

                                            5. Volná diskuze.                      

                                           

1.       Shrnutí činnosti o. s. za uplynulý rok:

-          Podání informací o hospodaření občanského sdružení a finanční zhodnocení pořádaných turnajů a akcí.

-          Hodnocení předsedy.

 

2.       Činnost o. s. v roce 2014:

-          Tradiční turnaj ve stolním tenise (březen).

-          Zájezd s o. s. (květen, červen).

-          Den Konské 2014 a 9. ročník turnaje v malé kopané.

 

3.      Soutěž o nejlepší vánoční cukroví:

-          Odborná komise ve složení Milan Niemiec, Anna Niemcová a Lukáš Kulla po dlouhém a náročném rozhodování stanovila následující pořadí.

-          1. místo Helena Kullová

2. místo Pavla Skupieňová

3. místo Jana Šmatlavová

 

4.      Volba nových členů osadního výboru Konská – Osůvky:

-          Z uskutečněných voleb vzešel nový osadní výbor ve složení.

-          Ing. Bedřich Hudzieczek, Ing. Tadeusz Czapla, Roman Čmiel, Mirek Kula, Ilona Konderlová, Marie Kukuczová, Pavla Skupieňová.

 

5.      Volná diskuze:

-          Projednání úprav názvu a podmínek fungování sdružení v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, respektive nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 01. 01. 2014.

-          Složení členských příspěvků (39 členů).

Prezenční listina – 31. členů (viz. příloha)

Zápis provedl: Paweł Czapla

Zápis potvrdil: David Konderla

—————

Zpět