Zápis z výroční členské schůze ze dne 3. 12. 2011

04.01.2012 08:57

Zápis z výroční členské schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“

ze dne 3. 12. 2011 v 17.00 hod – klubovna OS

 

      Program:

 

      1.   Zahájení a uvitání – předseda OS Dr Tadeáš Karzel

 

2.    Zprávu o činnosti v roce 2011 OS „Za rozvoj Konské,“ přednesl předseda OS.

       Zpráva přijatá bez přípomínek

 

3.    Pokladník OS paní Alena Sobelová přednesla zprávu o financích OS. Tato byla   

       jednohlasně odhlasována.

 

 

Program OS na rok 2012:

 

  1. Byl stanoven termín konání již tradičního „Večeru Tříkrálového“ na 7. 1. 2012 v 17.00 hod,  program  - Soutěž o nejlepší vánoční cukroví a program pro rok 2012

 

  1. Tradiční pingpongový turnaj  - únor  2012

 

  1. Členům OS „Za rozvoj Konské“ byla oznámeno, že ples se nebude konat vzhledem k tomu, že nejsou prostory k uskutečnění této akce.

 

4.   Zájezd po stopách Habsburků 5. -6. 5. 2012   - Schlosshof  (Rakousko) Bratislava,   

      Staré Město (památník Velké Moravy) Velehrad.

      Organizátor Dr. Tadeáš Karzel.

 

5.  Odhlasováno, že „Den Konské“ se bude konat ve spojení s fotbalovým turnajem,            přičemž tato akce se může konat každý rok v závislosti na organizačních možnostech.         Dále byla vedena diskuze o vystoupení skupiny Blaf, což bylo následné také      odhlasováno.

Termín září 2012.

 

6.   Činnost Osadního výboru následně shrnul pan Ing Januš Kroczek, jakožto jeho předseda. Pojednával především o rekonstrukci fotbalového hřiště, zřízení nového přechodu pro chodce u autobusové zastávky v Konské. Následně byla zahájena otevřená diskuze, která byla plně v režii členů.

 

 

Prezenční listina – viz. příloha 28 členů

Zápis provedl: Konderlová Dominika

Zápis potvrdil: MUDr Tadeáš Karzel

—————

Zpět