8.8.2011

22.09.2011 07:47

Zápis ze schůze výboru Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“

ze dne 8. 8. 2011 v 19.00 hod. – klubovna OS

 

 

Projednávalo se:

-VI. ročník turnaje v malé kopané a „Den Konské“

-různé

 

 

1.      VI. ročník turnaje v malé kopané a „Den Konské“

Vzhledem k nejistotě zda hřiště bude k dispozici, proběhne turnaj dne 17. 9. 2011 v omezeném rozsahu. V případě možnosti hrát na hřišti, akci bude řídit p. David Konderla, který také obstará poháry a ceny. „Den Konské“ je zrušen.

 

2.      Výroční členská schůze s pohoštěním

Dne 3. 12. 2011 v 17.00 proběhne v klubovně výroční členská schůze OS „Za rozvoj Konské“ s cílem posedět s přáteli Občanského sdružení v adventním čase. Bude přichystáno pohoštění, přičemž se budou promítat filmy z výletů do Vídně a Źywce.

 

3.      11. 11. 2011 v 19.00 v klubovně proběhne schůze výboru OS „Za rozvoj Konské“ za účelem upřesnění organizace, týkající se výroční členské schůze.

 

4.      Na této schůzi byla také předběžně projednána možnost uspořádání plesu v roce 2012.

 

5.      Výbor opět požádá p. Lukáše Kullu o účast na tvorbě webových stránek spolu s Ing. Adamem Walachem.

 

      6.   Tadeáš Karzel prezentoval knihu 220 let školství v Konské, autor Kazimierz   

             Jaworski, která byla vydána i za přispění našeho OS  (částka 3000,- Kč).

             Zcela výjimečnou a nadčasovou knihu pojednávající o historii nejen školství       

v Konské  lze zakoupit  ( cena 150  Kč) u pana Ing Tadeáše Kornuty ( tel. 773154138)  nebo při naších akcích  v klubovně OS. 

            

 

 

Prezenční listina – viz. příloha 5 členů

Zápis provedla: Konderlová Dominika

Zápis potvrdil: Tadeáš Karzel

—————

Zpět