Zápis ze schůze dne 23. 8. 2012

27.08.2012 08:05

Zápis ze schůze výboru Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“
ze dne 23. 8. 2012 v 20.00 hod. – klubovna OS


Projednávalo se:
- VII. ročník turnaje v malé kopané a „Den Konské“
- členská schůze OS „Za rozvoj Konské“


1.    VII. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár OS „Za rozvoj Konské“

Jelikož je fotbalové hřiště již způsobilé k plnění svých účelů, proběhne turnaj v malé kopané s tradiční účastí 8 mužstev dne 15. 9. 2012 od 9.00. Organizaci turnaje bude řídit p. David Konderla, který zároveň obstará ceny v hodnotě 3 000 Kč a postará se o pořádek v okolí hřiště.

2.    „Den Konské“

    Povolení na pořádání akce zařídil MUDr. Tadeáš Karzel, přičemž se akce bude konat     dne 15. 9. 2012 po ukončení fotbalového turnaje a je povolena do 02.00 následujícího     dne. Potvrzeno je vystoupení hudební skupiny Blaf a hudební projekce DJ Ivana     Ivanova, což zařídil p. Zdeněk Sikora.

    Dále bylo dohodnuto, že o rozložení stanů a laviček se postará p. David Konderla a     stánek s pivem bude mít po dobu trvání akce na starost p. Sobelová Alena.

3.    Členská schůze OS „Za rozvoj Konské“

Na závěr setkání výboru byl stanoven termín konání členské schůze OS „Za rozvoj Konské“, přičemž tato se uskuteční v úterý 4. 9. 2012 v 19.00 v klubovně OS. Hlavní programem této schůze bude finální organizace „Dne Konské“, kdy budou projednány a doladěny veškeré důležité detaily, tykající se této akce.
Prezenční listina – viz. příloha 4 členové
Zápis provedl: David Konderla
Zápis potvrdil: Tadeáš Karzel
 

—————

Zpět