Zápis ze schůze dne 7. 1. 2012

20.01.2012 18:54

Zápis ze schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“
ze dne 7. 1. 2012 v 17.00 hod – klubovna OS
 „ Tříkrálový večer “
        


Program:
-soutěž o nejlepší vánoční cukroví
-program na rok 2012
-různé


1.    Vánoční cukroví
Jako každý rok, se i letos konala soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Této soutěže se zúčastnilo 7 soutěžících. Na 1. místě se umístila paní Helena Kullová, na 2. místě paní Ilona Konderlová a na 3. místě paní Pavlína Skupieňová. Letos byla, ale také udělená zvláštní cena, a to paní Tomanové za vánoční chaloupku. O tomto umístění rozhodla pečlivě vybrána tří členná porota.

2.    Turnaj ve stolním tenise
Dne 25. února 2012 proběhne v tělocvičně další ročník turnaje ve stolním tenise. Hlavním organizátorem je p. Milan Kulla + spoluorganizátoři p. Josef Šmatlava, p. David Konderla a p. Pawel Czapla.

3.    Zájezd do Bratislavy po stopách Habsburků
Zájezd po stopách Habsburků 5. - 6. 5. 2012 - Schlosshof (Rakousko), Bratislava,    
Staré Město (památník Velké Moravy) Velehrad.
Hlavní organizátor Dr. Tadeáš Karzel. Cena tohoto zájezdu zatím není známa, ale záloha 500,-- by měla být uhrazena do konce března a doplatek do konce dubna. ZÁLOHA JE NEVRATNÁ. Tento zájezd je pro 50 osob.

4.    Přednáška o historii náboženství v Konské
Dne 3. června 2012 ve 14.00 v  neděli odpoledne se uskuteční přednáška o historii náboženství v Konské. Půjde se kolem rodinného domu Kukuczových, směrem na Osůvky. Přednáška bude zaměřena na osudy lidí, kteří Konskou na konci 60. let opustili. Hlavním organizátorem je Dr. Tadeáš Karzel.

5.    Turnaj v malé kopané a „Den Konské“
Dne 15. září 2012 se uskuteční VII. ročník turnaje v malé kopané a „Den Konské. Hlavním organizátorem fotbalového turnaje je p. David Konderla a „Dne Konské“ p. Zdeněk Sikora, který si také vzal na starosti veškeré opatření hudby a také se bude snažit oslovit skupinu „Blaf“.
Kopaná by se měla začít hrát od 8.00 hod. a po skončení kopané by měl začít od 16.00 „Den Konské“.
Rodina Sobelových si vzala na starost čepování piva, p. Skupieňová a p. Šmatlavová si na starost vzaly zákusky. Zbytek se upřesní na další schůzi.
Vstupné je dobrovolné.

6.    5. ledna 2013 se uskuteční večer „Tří králový“ + výroční členská schůze „Za rozvoj Konské“ spojena s volbou nového výboru.

7.    Na této schůzi se také pouštěly video záznamy z minulé výroční členské schůze a zájezdu do Źywce.

Prezenční listina – viz. příloha 31 členů
Zápis provedl: Konderlová Dominika
Zápis potvrdil: Dr Tadeáš  Karzel
 

—————

Zpět