Zápis ze schůze ze dne 15. 11. 2011

02.12.2011 07:33

Zápis ze schůze výboru Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“

ze dne 15. 11. 2011 v 19.00 hod. – klubovna OS

 

 

 

Projednávalo se:

 

  1. Vyhodnocení VI. ročníku turnaje v malé kopané

Dne 17. 9. 2011 se uskutečnil VI. ročník turnaje v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev - 1. místo vybojovali hráči z Osůvek a náš tým FC Konská vybojoval krásné 3. místo. Tým FC Konská si po skončení turnaje připravil pro veřejnost malou akci v klubovně. Turnaj se podařilo provést bez jakýchkoliv problémů a lidé si tuto akci velmi pochvalovali.

    

  1. Pan Zdeněk Sikora informoval výbor o pokračování stavebních prací spojených s fotbalovým hřištěm v Konské, kdy předpokládané dokončení prací je datováno na květen příštího roku.

 

  1. Výroční členská schůze s pohoštěním

Dne 3. prosince 2011 v 17.00 se v klubovně uskuteční výroční členská schůze. Na této schůzi budou promítány filmy z výletu do Źywce.

Osadní výbor Konská Osůvky podá zprávu o činnosti.

Bude připraveno bohaté občerstvení za symbolické vstupné 50 Kč.

Pan Tadeáš Karzel zajistí propagaci této akce. O občerstvení se postará pan Milan Kulla (klobásy, chleba, hořčice, káva, smetana do kávy atd.) a nápoje zajistí pan Zdeněk Sikora.

 

  1. Výbor OS „Za rozvoj Konské“ také projednával ples, o který je mimořádný zájem mezi občany, ale vzhledem k tomu, že nejsou vhodné prostory pro kulturní vyžití v této oblasti, akce se konat nebude. Je škoda, že MÚ Třinec bez náhrady prodal soukromníkům prostory, které sloužily pro tyto účely všem občanům.  

 

  1. Pan Tadeáš Karzel také výbor informoval o velké úspěšnosti prodeje knihy Kazimierza Javorského „ 220 let školství v Konské“.

 

  1. Sportovní a kulturní grant 2012

Sportovní grant – VII. ročník turnaje v malé kopané v roce 2012 a dále do V. ročníku turnaje ve stolním tenise, který se uskuteční v únoru příštího roku.

Kulturní grant – Historie náboženství v Konské, zvláště léta šedesátá minulého století. Výstava, přednáška, vlastivědná vycházka.

 

  1. Zájezd do Bratislavy po stopách Habsburků

Pan Tadeáš Karzel přednesl návrh, že 5. 5. 2012 by mohl proběhnout 4. výlet po stopách Habsburků tentokrát do Bratislavy, a do císařského zámku Habsburků Hofu  u  Vídně  , ( Kristina Těšínská a Albert Sasko Těšínský v Bratislavě 15 let žili a byli místodržicími  Uher, v kapli Hofu měli svatbu). Hof je skvostný barokní zámek s překrásně upravenými terasovitými zahradami.

Návštěva Starého Města u Uherského Hradiště  - památník  Velké Moravy a Velehrad.

 

  1. Na této schůzi se také projednal večer „Tří králový“, který se pravděpodobně uskuteční 7. 1. 2012.

 

  1. Výbor OS „Za rozvoj Konské“ projednal a schválil vyúčtování provozu klubovny. Bylo vyplaceno 1120 Kč správkyni klubovny paní H. Kullové. Schváleno všemi hlasy.

 

  1. Jako poslední se projednával nově vybudovaný přechod pro chodce u autobusové zastávky v Konské, který by měl do budoucna přinést bezpečnější přecházení silnice nejen pro občany Konské.

 

 

 

 

 

 

Prezenční listina – viz. příloha 6 členů

Zápis provedla: Konderlová Dominika

Zápis potvrdil:  Tadeáš Karzel

—————

Zpět