Zápis ze schůze ze dne 20. 1. 2013

20.01.2013 18:30

Zápis ze schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“, ze dne:
    20. 01. 2013 v 18:30 hodin, místo: klubovna Občanského sdružení

Program schůze:      1. Pingpongový turnaj pod záštitou o. s.
    2. Zájezd s o. s. v letošním roce.
    3. Den Konské 2013 (708. Let).
    4. Udělení finančních darů přátelským organizacím.
    5. Program celoroční činnosti.
    6. Volná diskuze a návrhy členů výboru o. s.
    7. Kontakty na členy výboru o. s.


Pingpongový turnaj pod záštitou Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“:
Termín turnaje: 23. 02. 2013.
Místo: tělocvična u základní školy v Konské.
Začátek akce: 13:30 - prezentace, 14:00 - úvodní zápasy.
Hráčské startovné, 50 Kč – turnaj jednotlivců, 30 Kč – čtyřhra (30 Kč za tým).
Poháry, štítky a drobné překvapení – vyčleněna podpora 1000 Kč z kasy o. s., zodpovědná osoba: Ing. Tadeusz Czapla.
Propagace ve formě plakátu a ohlášek, Zodpovědná osoba: David Konderla.
Občerstvení: nápoje a drobné pochutiny, zodpovědné osoby: Denisa Sobelová a Ing. Richard Sobel.
Vyřízení nájemní smlouvy, zodpovědná osoba: David Konderla.
Zapůjčení výčepního zařízení, zodpovědné osoby: Denisa Sobelová a Ing. Richard Sobel.
Zajištění herních stolů, zodpovědná osoba: Ing. Tadeusz Czapla.
Pomoc při organizaci a úklidu, zodpovědné osoby: výbor občanského sdružení a zapisovatel.
Zajištění hracího plánu, pavouků, projektoru a dohled nad losováním, zodpovědná osoba: David Konderla.


Zájezd s Občanským sdružením „Za rozvoj Konské“ v letošním roce 2013:
Termín: květen 2013 (18. 05. 2013 – možná změna)
Místo: Hukvaldy a návštěva pivovaru.
Dotace zájezdu o. s. 1000 Kč – možná změna.
Dořešení organizačních záležitosti ohledně zájezdu na schůzi 24. 03. 2013.
Zodpovědná osoba za celkovou organizaci zájezdu je Denisa Sobelová.


Den Konské 2013 (708. Let):
Program: fotbalový turnaj v malé kopané, DJ.
Fotbalový turnaj v malé kopané: sportovní zázemí, kontakt s týmy a rozhodčím, zodpovědná osoba: Ing. Tadeusz Czapla.
Startovné 500 Kč za tým, součástí startovného je komplet 10 x pivo + klobása.
Zaplacení rozhodčího: vyčleněno 1000 Kč – možná změna.
Zajištění DJ, zodpovědná osoba: Ing. Tadeusz Czapla.
Termín: 14. 09. 2013.
Členská schůze za účelem projednání akce Den Konské: 10. 08. 2013, 18:00 hodin.
Schůze výboru o. s. za účelem projednání akce Den Konské a členské schůze: 21. 07. 2013 18:30 hodin.


Udělení finančních darů přátelským organizacím:
Sdružení rodičů a přátel školy 2000 Kč.
 FC Konská 4000 Kč.
Oba dary jednohlasně schváleny výborem o. s.
Odpovědná osoba pro kontakt s organizacemi a předáním darů je předseda David Konderla.


Program celoroční činnosti Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“:
23. 02. 2013 - pingpongový turnaj.
24. 03. 2013 - schůze výboru o. s.
18. 05. 2013 - (možná změna) zájezd s o. s.
21. 07. 2013 - schůze výboru o. s.
10. 08. 2013 - členská schůze o. s.
14. 09. 2013 – Den Konské (708 let).
říjen – vlastivědná procházka po Konské.
říjen – listopad – členská schůze.
leden – Večer Třikrálový.


Volná diskuze a návrhy členů výboru Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“:
Osoba odpovědná za informace a vzhled nástěnky o. s. – Paweł Czapla. Jednohlasně schváleno všemi členy výboru.
Osoba zodpovědná za tvorbu inventáře klubovny – Dominika Konderlová a Denisa Sobelová po domluvě se správkyněmi klubovny. Jednohlasně schváleno všemi členy výboru.
Výše nájmu za vypůjčení klubovny: 250 Kč + náklady na elektrickou energii (zůstávají beze změny 6 Kč za 1 KWh). Jednohlasně schváleno všemi členy výboru.
Aktualizace vzhledu www stránek a vyřízení domény a webhostingu, zodpovědná osoba David Konderla. Zajistí kontakt s techniky a průzkum cen. Jednohlasně schváleno všemi členy výboru.
Pořízení nové skříně (na dresy FC Konská a příslušenství klubovny) a poličky na poháry na vhodné místo v klubovně po domluvě s odborníkem. Zodpovědná osoba za kontakt s odborníkem a předložení dokumentace a cen výboru je Ing. Tadeusz Czapla. Předběžná výše dotace z kasy o. s. na tento bod je 5000 Kč, výše dotace se bude ještě projednávat v závislosti na cenách a názorech odborníka. Jednohlasně schváleno všemi členy výboru.
Souhlas se zveřejňováním zápisu ze schůzí výboru o. s. v nástěnce o. s. Jednohlasně schváleno všemi členy výboru.
Možnost vyvěšení oznámení přátelských organizací (SRPŠ, PZKO, FC Konská, ČČK Osůvky) v nástěnce o. s. Jednohlasně schváleno všemi členy výboru.
Organizace vlastivědné procházky – v návrhu.
Zjištění možnosti stálého odběru zboží za zákaznickou cenu pro případ organizace akcí o. s.


Kontakty na členy výboru Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“:
        
Jméno, Příjmení:    Funkce:    Telefon:    E – mail:
David Konderla    předseda    +420 608 904 476    kon.da@seznam.cz
Ing.Richard Sobel    místopředseda    +420 605 880 375    richardson@seznam.cz
Denisa Sobelová    místopředsedkyně    +420 737 341 363    -------------------------------------------
Ing.Tadeusz Czapla    sportovní koordinátor     -----------------------    tado.108.y@seznam.cz
Dominika Konderlová    pokladnice    +420 776 558 405    dominika.konderlova@seznam.cz
Paweł Czapla    zapisovatel    +420 720 484 378    czapla.spsehavirov@iskola.cz


Prezenční listina – 6 členů (viz. příloha)
Zápis provedl: Paweł Czapla
Zápis potvrdil: David Konderla

—————

Zpět