Zápis ze schůze ze dne 7.4. 2013

07.04.2013 16:00

Zápis ze schůze Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“ ze dne
    07. 04. 2013 v 16:00 hodin, místo: klubovna Občanského sdružení

Program schůze:      1. Zhodnocení pingpongového turnaje pod záštitou o. s.
    2. Zájezd s o. s. v letošním roce.
    3. Volná diskuze a návrhy členů výboru o. s.    

Zhodnocení pingpongového turnaje pod záštitou o. s. „Za rozvoj Konské“:
Informační zápis s fotografiemi a zhodnocení předsedy o. s. se objeví na nástěnce.
Dne 23. 02. 2013 se v místní tělocvičně uskutečnil již tradiční turnaj ve stolním tenise. Celá akce se obešla bez jakýchkoliv problémů a účast v letošním ročníku byla velmi uspokojivá. Akce byla pro občanské sdružení výdělečná.
Je třeba připomenout a poděkovat všem, kteří se zúčastnili příprav a realizace celého turnaje, jmenovitě děkujeme těmto osobám: paní Sobelové, Kullové, dále panu Sobelovi, Kullovi, Jarnotovi, Ciencialovi a celému výboru o. s.

Zájezd s Občanským sdružením „Za rozvoj Konské“ v letošním roce 2013:
Termín: 18. 05. 2013.
Začátek zájezdu bude v 8:00 v Konské na autobusovém stanovišti.
Program: návštěva hradu a městečka Hukvaldy (volný rozchod na místě), v odpoledních hodinách se uskuteční návštěva pivovaru. Předpokládaný návrat v podvečerních hodinách (v případě špatného počasí bude realizován náhradní program).
Cena zájezdu bude 300 Kč za osobu, zájezd bude z části dotován o. s.
Zodpovědnou osobou pro tvorbu informačního plakátu, jakékoliv dotazy a přihlášky pro tento zájezd je slečna Denisa Sobelová, telefonní kontakt: 737 341 363.

Volná diskuze a návrhy členů výboru Občanského sdružení „Za rozvoj Konské“:
Připomněla se potřeba pořízení nové skříně do klubovny o. s. (více informací v předchozím zápise).
Dále se také připomnělo aktualizování webu o. s. a tvorba inventáře klubovny (obě zmiňované akce jsou ve stavu realizace, více informací v předchozím zápise).
Připomněly se data příští schůze výboru o. s. (21. 07. 2013) a dále datum členské schůze o. s. (10. 08. 2013). Na těchto schůzích se bude dotvářet zbytek plánu pro letošní rok a hlavně organizační záležitosti kolem Dne Konské.
Město schválilo dotace na všechny žádosti o granty ze strany o. s.        Prezenční listina – 6 členů (viz. příloha)
    Zápis provedl: Paweł Czapla
    Zápis potvrdil: David Konderla

—————

Zpět